کتاب Crime and Punishment

اثر فئودور داستایفسکی از انتشارات معیار علم-1001 رمانی که باید قبل از مرگ بخوانید

An alternative cover edition can be found here

Crime? What crime?...My killing a loathsome, harmful louse, a filthy old moneylender woman...and you call that a crime?

Raskolnikov, a destitute and desperate former student, wanders through the slums of St Petersburg and commits a random murder without remorse or regret. He imagines himself to be a great man, a Napoleon: acting for a higher purpose beyond conventional moral law. But as he embarks on a dangerous game of cat and mouse with a suspicious police investigator, Raskolnikov is pursued by the growing voice of his conscience and finds the noose of his own guilt tightening around his neck. Only Sonya, a downtrodden prostitute, can offer the chance of redemption.

This vivid translation by David McDuff has been acclaimed as the most accessible version of Dostoyevskys great novel, rendering its dialogue with a unique force and naturalism. This edition also includes a new chronology of Dostoyevskys life and work.


خرید کتاب Crime and Punishment
جستجوی کتاب Crime and Punishment در گودریدز

معرفی کتاب Crime and Punishment از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب Crime and Punishment


 کتاب Anna Karenina (دو جلدی)
 کتاب Anna Karenina 1
 کتاب The Hobbit
 کتاب Never Let Me Go
 کتاب Little Women
 کتاب Emma