رسیدن، پله‌ی اول مناره‌ایست که بر اوج آن، اذان عاشقانه می‌گویند. برنامه‌ای برای بعد از وصل - برنامه‌ای برای تداوم بخشیدن به وصل. از وصلِ ممکن و آسان تن به وصل دشوار و خطر روح. برنامه‌ای برای سربندی ِ قاهرانه در برابر خاطره شدن. برنامه‌ای برای ابد. برای آن سوی مرگ ... برای بقای مطلق. برای بی‌زمانیِ عشق ...


خرید کتاب یک عاشقانه ی آرام
جستجوی کتاب یک عاشقانه ی آرام در گودریدز

معرفی کتاب یک عاشقانه ی آرام از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب یک عاشقانه ی آرام


 کتاب هتلی در کنج تلخ و شیرین
 کتاب سنگ شیطان
 کتاب پرواز زندگی بخش
 کتاب در جست و جوی آلاسکا
 کتاب ویلای دلگیر
 کتاب افسانه عشق