رسیدن، پله‌ی اول مناره‌ایست که بر اوج آن، اذان عاشقانه می‌گویند. برنامه‌ای برای بعد از وصل - برنامه‌ای برای تداوم بخشیدن به وصل. از وصلِ ممکن و آسان تن به وصل دشوار و خطر روح. برنامه‌ای برای سربندی ِ قاهرانه در برابر خاطره شدن. برنامه‌ای برای ابد. برای آن سوی مرگ ... برای بقای مطلق. برای بی‌زمانیِ عشق ...


خرید کتاب یک عاشقانه ی آرام
جستجوی کتاب یک عاشقانه ی آرام در گودریدز

معرفی کتاب یک عاشقانه ی آرام از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب یک عاشقانه ی آرام


 کتاب بازگشت در غروب
 کتاب عشق با زمستان می آید
 کتاب دختری در تعقیب ماه
 کتاب دزیره
 کتاب نادیا
 کتاب شیمی دان