کتاب مهاجران

اثر هاوارد فاست از انتشارات اسم - مترجم: فریدون مجلسی-عاشقانه ها

در آستانۀ قرن بیستم، افسانه ها و قصه های زیادی از جذابیت های آمریکا میان مردم اروپا رواج یافته بود. آنچنان که جوانان فقیر و ناامید اروپایی را گروه‌گروه از ایتالیا، ایرلند، لهستان، آلمان و جاهای دیگر به آن «سرزمین رؤیاها » می‌کشاند. هاوارد فاست در دوران پختگی عمر که با حفظ عدالت‌خواهی به آزادگی روی آورده بود، بینوایی و درماندگی مهاجران را هنگام ورود به آمریکا و فرازونشیب های زندگی شان را در قرن بیستم در این داستان روایت می‌کند: زندگی دانیل لاوت، فرزند ماهیگیری ایتالیایی، که در نوزادی با فقر و مشقت قدم به خاک آمریکا گذاشت و راهی دراز تا اوج بزر گترین امپراتوری های مالی آمریکا پیمود. اینکه «رؤیای آمریکایی » چه بود؟ مهاجران آمریکا را چگونه یافتند و آمریکا با آنان چه کرد؟ مهاجران چگونه در فرهنگ و شیوۀ زندگی آمریکایی غرق شدند و چگونه سامان یافتند و چگونه از پای درآمدند و دوباره آغاز کردند؟ اینکه اشراف آمریکایی چگونه مردمانی بودند و چه ریشه یا ریشه‌هایی داشتند؟ چگونه زندگی می کردند و چه برتری هایی از مردم عادی جامعه برای خودشان قائل بودند؟ و اصلا در آمریکا که همه در اصل مهاجرند، مهاجر به چه کسی می گویند و بومی کیست؟ سؤال هایی است که هاواردفاست، نویسندۀ مشهور آمریکایی در این رمان به آن ها پرداخته است. رمان مهاجران که از شاهکارهای ادبی هاوارد فاست است با شمارگان میلیونی از سوی خوانندگان استقبال شد و همچنان نیز در میان رمان‌های محبوب آمریکایی قرار دارد.


خرید کتاب مهاجران
جستجوی کتاب مهاجران در گودریدز

معرفی کتاب مهاجران از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب مهاجران


 کتاب روزی مثل امروز
 کتاب بیمار انگلیسی
 کتاب هر دو در نهایت می میرند
 کتاب ما دروغگو بودیم
 کتاب صبحانه در تیفانی
 کتاب دختر ستاره ای