کتاب معشوقه

اثر دانیل استیل از انتشارات ماهابه - مترجم: شیما آبیاری-عاشقانه ها

معشوقه داستان حصاری است که آدم‌ها به واسطه‌ی جبر روزگار دورِ خود کشیده‌اند و به دلایلی چون ترس از تکرار مصیبت، غم و تنهایی تن می‌دهند به انزجار باتلاق روابطی که هیچ ربطی به آنها ندارد و مدام در آن فرو‌می‌روند‌. داستان کوتاه ساختنِ از کاهِ حضورِ بعضی‌ها. معجزه‌ ساختن از لطفِ به‌ ظاهر معشوق و مسیح‌ ساختن از انعکاس حضور کسی که به‌ چشم برهم‌زدنی نیست می‌شود اگر به نفعش نباشد

معشوقه داستان جسارت است، داستان دست به زانو زدن و برخاستن. آگاه شدن و هُشیار شدن. داستان رهایی از عادتی که به اشتباه عشقش می‌نامیدن. طلوع کردن در غروب انهدام آدمی که دیگر نیست. قوی شدن در سایه‌ی احساسی که جان می‌دهد به جوانه‌ی به افول نشستی دیروز.

معشوقه داستان عشق است در ابعادی متفاوت.


خرید کتاب معشوقه
جستجوی کتاب معشوقه در گودریدز

معرفی کتاب معشوقه از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب معشوقه


 کتاب شرلی
 کتاب چگونه زمان را متوقف کنیم
 کتاب عصر بی گناهی
 کتاب هرگز فراموشت نخواهم کرد
 کتاب همسران خوب
 کتاب محرم