منوچهر محتشم که در سال‌های جنگ جهانی دوم و حمله‌ی متفقین در رشت زندگی می کرده. توده‌ای بوده و بعد از کودتای سال 32 مجبور به مهاجرت به آلمان می‌شود. چند سال بعد از او می‌خواهند که به ایران برگردد و او نمی‌خواهد…

… رفت کاغذی آورد که بالایش نوشته بود گواهی انجام خدمت وظیفه. گرفتم. تا کردم و جیبم گذاشتم. پوط نفت را برداشتم و گفتم برمی‌گردم. کبریت را هم برداشتم. پاپی‌ام نشدند. تا کوچه بلورچیان دویدم. جنازه هنوز جلوی در بود. رویش نفت ریختم. کاغذ پایان خدمتم را توی جیب مرده گذاشتم و آتش‌شان زدم. کلون زنانه را زدم و فرار کردم.


خرید کتاب قربانی باد موافق
جستجوی کتاب قربانی باد موافق در گودریدز

معرفی کتاب قربانی باد موافق از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب قربانی باد موافق


 کتاب دختر ستاره ای
 کتاب عاشق آتش فشان
 کتاب عشق هرگز فراموش نمی کند
 کتاب قصری در پیرنه
 کتاب شیدایی لل. و. اشتاین
 کتاب سه گانه همسان