کتاب فقط یک داستان

اثر جولین بارنز از انتشارات فرهنگ نشر نو - مترجم: سهیل سمی-عاشقانه ها

ترجیح می‌دهید نصیبتان عشق بیشتر و رنج بیشتر باشد یا عشق کمتر و رنج کمتر؟

پیامدهای نخستین عشق، همیشگی است اما پُل در نوزده‌سالگی این را نمی‌داند. در نوزده‌سالگی او به این می‌بالد که رابطۀ عاشقانه‌اش با سنت‌های رایج اجتماعی در تضاد است. هرچه سنش بالاتر می‌رود آنچه عشق بر او تحمیل می‌کند به جایی می‌رسد که اصلاً پیش‌بینی نمی‌کرد. فقط یک داستان با لطافت و خِردی که در آن موج می‌زند، رمانی است از یکی از بزرگترین توصیف‌کنندگان قلب بشر.

جولین بارنز نویسندۀ سیزده رمان است؛ از جمله رمان درک یک پایان که در سال ۲۰۱۱ برندۀ جایزۀ ‌بوکرِ داستان شد. در سال ۲۰۱۷ جمهوری فرانسه به او نشان شوالیۀ هنر و ادب را اعطا کرد.


خرید کتاب فقط یک داستان
جستجوی کتاب فقط یک داستان در گودریدز

معرفی کتاب فقط یک داستان از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب فقط یک داستان


 کتاب پیش از آنکه بمیرم
 کتاب چون دوستت دارم
 کتاب در کوران زمستان
 کتاب کوه میان ما
 کتاب عشق در چهار تابستان
 کتاب هتلی در کنج تلخ و شیرین