کتاب شهر هاوکینز هالو

اثر نورا رابرتز از انتشارات لیوسا - مترجم: الهه صالحی-عاشقانه ها

مراسم معصومانه اتحاد خونی آنان ، به هفت روز جهنمی منتهی شد. هفت روزی که هر هفت سال یک بار ،در هفتمین روز از هفتمین سال ، تکرار می شد. حالا که دوباره ماه هفتم در پیش بود، این سه مرد- کیل،فاکس و گیج- نزدیک شدن فاجعه را احساس می کردند.کابوس هایشان برگشته بود. اما امسال آمادگی بیشتری داشتند. سه زن به شهر هالو آمده و در این مبارزه با آنان هم پیمان شده بودند. این سه زن - کویین ،لایلا و سی بل - به نوعی با اهریمن پیوند خونی داشتند، همان گونه که این سه مرد با دربند کننده ی اهریمن پیوند داشتند.


خرید کتاب شهر هاوکینز هالو
جستجوی کتاب شهر هاوکینز هالو در گودریدز

معرفی کتاب شهر هاوکینز هالو از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب شهر هاوکینز هالو


 کتاب جایی که عاشق بودیم
 کتاب باشگاه کتاب خوانی جین آستین
 کتاب زمان حال
 کتاب ما تمامش می کنیم
 کتاب دختر پرتقالی
 کتاب پایان رابطه