کتاب دفترچه یادداشت قرمز

اثر آنتوان لورن از انتشارات هیرمند - مترجم: شکیبا محب علی-عاشقانه ها

دفترچه‌ی یادداشتی گم‌ می‌شود. مرد کتاب‌فروشی پیدایش می‌کند. یادداشت‌های خصوصی زن را مثل کتابی ممنوع می‌خواند. اشتیاق آغاز می‌شود. شوق دیدارِ…
سبک جذاب نویسنده در تمام صفحات این رمانِ کوتاه (اما عمیق) خودنمایی می‌کند.


خرید کتاب دفترچه یادداشت قرمز
جستجوی کتاب دفترچه یادداشت قرمز در گودریدز

معرفی کتاب دفترچه یادداشت قرمز از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب دفترچه یادداشت قرمز


 کتاب احتمال عشق در نگاه اول
 کتاب نفرت بازی
 کتاب عاشق آتش فشان
 کتاب هویت
 کتاب محرم
 کتاب دشمنان (یک داستان عاشقانه)