کتاب در تنگ

اثر آندره ژید از انتشارات اساطیر - مترجم: عبدالحسین شریفیان-عاشقانه ها

تنگ دروازه است، اولین بار در سال 1909 در فرانسه به عنوان لات پورت اتریش منتشر شده است، رمان در مورد شکست عشق در مواجهه با محدودیت فلسفه اخلاقی پروتستانتیسم است. جروم پالیسیر، پسر پرخوابی که در پاریس در حال رشد است، تابستان های زیادی را در خانه ی عموی خود در حومه نرماندی قرار می دهد، جایی که کل دنیا به نظر می رسد در چشم پوشیده است. در آنجا او عمیقا در عاشق پسر عموی خود، آلیسا و او با او می ماند. اما به تدریج آلیسا متقاعد می شود که جرووم برای او عاشق روحش است. به خاطر نجات او، تصمیم می گیرد که همه چیز را که در خود زیباست - در هر دو ذهن و بدن، سرکوب کند. بر اساس یک تفسیر فروید، داستان از تأثیرات تجربه دوران کودکی و سوء تفاهم هایی که می تواند بین دو نفر بوجود آید، استفاده می کند. تنگ دروازه دروازه حافظه unassuaged از Gides ناموفق wooing پسر عموی خود را بین 1888 و 1891.


خرید کتاب در تنگ
جستجوی کتاب در تنگ در گودریدز

معرفی کتاب در تنگ از نگاه کاربران
من کاملا مطمئن بودم که من از این کتاب متنفر بودم، اما 30 صفحه آخر من احساس تناقض در مورد جایی که من در واقع با آن ایستاده بود. پروسه در ده صفحه گذشته یا خیلی خسته کننده است که من تقریبا گریه کردم، جمع کردن افسردگی، تنهایی و میل به طور کامل. قطعا در معرض نومیدی از ذرات ابتدایی. 3.5

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب در تنگ


 کتاب مردی که می خندد
 کتاب ادامه بده
 کتاب همسران خوب
 کتاب عصر بی گناهی
 کتاب نادیا
 کتاب آهنگ عشق