کتاب دختر ذرت

اثر جویس کارول اوتس از انتشارات نشر چشمه - مترجم: ناهید طباطبایی-عاشقانه ها

دختر ذرت یک داستان از مجموعه دختر ذرت و باقی کابوسهاست که به بطور مجزا در این کتاب به فارسی ترجمه شده است
بنا بر گفته مترجم، دختر ذرت فضایی مملو از توطئه و تعلیق دارد و آن را می‌توان به نوعی آسیب شناسی جامعه فعلی امریکا دانست. قهرمانان این داستان چند دختر جوان هستند که ماجراهای پیش روی آنان منجر به شکل‌گیری اتفاقات این کتاب می‌شود.


خرید کتاب دختر ذرت
جستجوی کتاب دختر ذرت در گودریدز

معرفی کتاب دختر ذرت از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب دختر ذرت


 کتاب عاشقان ژاپنی
 کتاب نامه
 کتاب ده قرن عاشقی
 کتاب پان
 کتاب تلخ و شیرین
 کتاب جایی که خرچنگ ها آواز می خوانند