کتاب خسوف

اثر استفنی مه یر از انتشارات در دانش بهمن - مترجم: شهناز کمیلی زاده -عاشقانه ها

قتل های زنجیره ای وحشتناکی در شهر سیاتل رخ می دهد، زن خون آشام خبیثی همچنان به جستجوی انتقام جویانه ی خود ادامه می دهد. بلا بار دیگر خود را روبه رو با خطر می بیند. او مجبور است میان عشقی که نسبت به ادوارد و رفاقتی که با جاکوب دارد، یکی را انتخاب کند. انتخابی که می تواند به دشمنی دیرینه ی خون آشام ها و گرگینه ها دامن بزند. او مجبور است با نزدیک شدن تاریخ امتحانات دبیرستان تصمیم دیگری نیز بگیرد: زندگی یا مرگ! کدام تصمیم، مرگ را برایش به ارمغان می آورد و کدام یک زندگی را؟


خرید کتاب خسوف
جستجوی کتاب خسوف در گودریدز

معرفی کتاب خسوف از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب خسوف


 کتاب بهترین زمان مردن
 کتاب عروس بیستم
 کتاب سرانجام شری
 کتاب دختر کاغذی
 کتاب من دختری زشت رو بودم
 کتاب دفترچه یادداشت قرمز