کتاب تابستان

-عاشقانه ها

كتاب «تابستان» مجموعه‌ی هشت مقاله است كه آلبر كامو آن‌ها را در فاصله‌ی زمانی سال‌های ۱۹۳۹ تا ۱۹۵۳ نوشته و برای نخستين بار در سال ۱۹۵۴ به صورت يك مجموعه منتشر می‌كند. الجزيره برای كامو همواره شهر تابستان‌ها بوده و آفتاب اين شهر به گونه‌ای تنگاتنگ با كودكی و جوانی وی عجين شده است. كامو در لحظاتی نادر در اوج يك هماهنگی بی‌واسطه با طبيعت مديترانه زيسته و بخت آن را داشته كه در طول زمان، شادمانی‌های غيرقابل جايگزينی را در بازگشت به سرزمين نياكانش تجربه كند. انديشه‌ی پويای آلبر كامو از اين مقاله‌های كوتاه، اوديسه‌ای می‌سازد كه مرحله به مرحله از پوچی دنيای خشن و ناراست فراتر می‌رود و مخاطرات نيهيليسمی كور را باطل می‌نمايد؛


خرید کتاب تابستان
جستجوی کتاب تابستان در گودریدز

معرفی کتاب تابستان از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب تابستان


 کتاب مون بزرگ
 کتاب مگی کسیدی
 کتاب دختر ذرت
 کتاب خاطرات آدم و حوا
 کتاب چگونه زمان را متوقف کنیم
 کتاب منسفیلد پارک