کتاب ایزابل

اثر آندره ژید از انتشارات اساطیر - مترجم: عبدالحسین شریفیان-عاشقانه ها

The story begins in the ruins of an old chateau in Normandy. The narrator of the story, Gerard Lacase, is showing some friends around the property where he was a guest many years earlier as a young university student from Paris. The friends see that he is emotional about the place, and they convince him to tell his story. As mentioned, he becomes infatuated with a woman he sees in a picture. He has an obsessive curiosity to find about more about her and about her family with whom he stayed at the chateau.


خرید کتاب ایزابل
جستجوی کتاب ایزابل در گودریدز

معرفی کتاب ایزابل از نگاه کاربران
Ù ... Ø Ø ØØسÙÙÙÙÙÙ ... Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø ØªØªÙ

مشاهده لینک اصلی
نه خوب! مطمئن نیستم یک بار او عاشق او به طرز وحشیانه ای است و ناگهان او اعتقاد داشت که او بد است! پس ضد فمینیست! چیزی وجود دارد اشتباه است اما من ایده کاخ را دوست داشتم!

مشاهده لینک اصلی
کتاب بسیار خوب، به طرز عجیبی هرگز به عنوان مثال در کار Gide داده نشده است. شگفت آور، تاریک، گوتیک.

مشاهده لینک اصلی
جالب و زیبا نوشته شده خواندن. با این حال، Les Symphonies Pastorales، اما هنوز هم بسیار زیبا است.

مشاهده لینک اصلی
تاریخ این کتاب به نظر می رسد خالی و صرفا بی نظیر است. کاملا چیزی مربوط نیست و من احساس می کنم که زمان خواندن این کار را هدر داده ام.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب ایزابل


 کتاب عاشق آتش فشان
 کتاب شیدایی لل. و. اشتاین
 کتاب همه گرفتارند
 کتاب صبحانه در تیفانی
 کتاب روزینیا قایق من
 کتاب بازگشت در غروب