کتاب اوراد نیمروز

-عاشقانه ها

«شگفتا در بیابانی بودم مابین وحوش. جانور صحرا از همه قسم بود؛ از همه جنس. صدای تو هم بود. صدای پریسا دم داشت. کاهنه‌ای از فراخ دشت می‌آمد که تخت مرمرین سینه‌اش نور آفتاب را باز می‌تاباند. زیبا بود بابک، زیبا بود و تو در خواب من ندبه می‌کردی.»


خرید کتاب اوراد نیمروز
جستجوی کتاب اوراد نیمروز در گودریدز

معرفی کتاب اوراد نیمروز از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب اوراد نیمروز


 کتاب ستون دنیایم باش
 کتاب گریزپا
 کتاب یک بعلاوه یک
 کتاب تحقیر و توهین شده ها
 کتاب بهترین زمان مردن
 کتاب اعتراف