کتاب آهنگ عشق

اثر آندره ژید از انتشارات قطره - مترجم: علی اصغر سعیدی-عاشقانه ها

La Symphonie pastorale یک رمان فرانسوی است که توسط آندره گید منتشر شده در سال 1919 منتشر شده است. این مربوط به یک کشیش است که یک دختر جوان کور را تصویب می کند که دخترش، شارلوت، گرترود را می نامد. این عنوان به سمفونی ششم Beethovens (همچنین به عنوان سمفونی Pastoral شناخته می شود) است که کشیش گرترود را می شنود. این نیز به صاحب نظران سمفونی با گرترود اشاره دارد. همسر او، آملی، از استقرار گرترود خشمگین است؛ زیرا کشیش توجه بیشتری نسبت به گرتودات نسبت به پنج فرزند خود دارد. او تلاش می کند تا او را به رسمیت شناختن ماهیت واقعی احساسات او برای زن جوان در مراقبت از او تشویق کند. توانایی او برای دیدن با نابینایی کشیش در این رابطه متضاد است و خواننده از او دعوت می شود تا او را در مورد ناسازگاری فکری اش قضاوت کند. به عنوان یک مرد مذهبی، کشیش کتاب مقدس را بسیار جدی میگیرد و با محافظت از مفهوم گناه، به حفظ بی گناهی گرترود می پردازد. زمانی که پسر بزرگش ژاک، که در مورد سن همان گرترود است، می خواهد با او ازدواج کند و کشیش حسادت می کند و با وجود این واقعیت که ژاک کاملا در عشق اوست، رد می شود.


خرید کتاب آهنگ عشق
جستجوی کتاب آهنگ عشق در گودریدز

معرفی کتاب آهنگ عشق از نگاه کاربران
یک داستان اخلاقی و فلسفی از یک کشیش (ازدواج کرده روحانی پروتستان) که یک دختر کور را از یک بیوه روستایی مستضعف مستفید می کند. چند ماه طول می کشد که او به سرعت زبان را به این غریبه، تقریبا ناهنجار، نوجوان (بیوه ناشنوا است، بنابراین هرگز ناراحت با دختر صحبت نمی کند)، به دنبال مدل مجسمه Condillacs (که به صراحت اشاره شده) . تحصیلات انتخابی او در این سناریو Pygmalion او را در حالت خلوص Edenic ترک، که، مانند حوا، او در نهایت سوالات، اعلامJe ne tiens pas à être heureuse. جورنال فوریه @ هنگامی که چشم او باز است (به معنای واقعی کلمه - معلوم است که کوری او از لحاظ پزشکی برگشت پذیر است)، او طبیعت گناه را، مخصوصا با توجه به احساسات مربیان او، و فورا خودکشی می کند. من آن را صدا ساختگی و درستی است احتمالا نقطه نیست - کاملا متحرک، واقعا.

مشاهده لینک اصلی
این اولین تجربه من با کار آندره گیدز بود و ایوی آن را دوست داشت. سمفونی حاوی مقاصد فوق العاده بین اخلاق و مذهب، احساسات و وظیفه و کوری فیزیکی و معنوی است. این داستان به دنبال یکی از معشوقه های معروف و با نفوذ خطرناک است، زیرا او با یک دختر نابینا جوان که به طور کامل وابسته به راهنمایی وی است، هیجان زده می شود. کشیش ادعا می کند رفتار عاشقانه خود را نسبت به او توجیه می کند با تمرکز برsacred love @ او معتقد است که او احساس می کند. هنگامی که دختران نابینا از بین برود، مشکلات زیادی به وجود می آید، او متوجه می شود که جهان به این معنا نیست که کشیش او را به ایمان آورده است.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب آهنگ عشق


 کتاب دکتر ژیواگو
 کتاب مرگ در ونیز
 کتاب تس دوربرویل
 کتاب شرلی
 کتاب رهایی
 کتاب مرا نگاه کن